vijesti

Trenutno je kompanija dovršila relevantni rad kliničke studije faze II i pripremu kliničke studije faze III ubrizgavanja Albenatida. Prema preliminarnim rezultatima kliničkih ispitivanja i zahtjevima odobravanja kliničkog ispitivanja ubrizgavanja Albenatide-a, u kombinaciji sa stvarnim stanjem kompanije, kompanija vjeruje da već ima uvjete za pokretanje kliničkog ispitivanja faze III i odlučuje započeti kliničko ispitivanje faze III .
Albenatid je lijek klase 1.1 za liječenje dijabetesa tipa II. To je dugo delujući GLP-1 receptorski agonist koji se može ubrizgavati jednom sedmično, što uvelike poboljšava pacijentovu usklađenost s lijekovima.
dgfshgdf (6)
Kompanija je provela prvu fazu kliničkog ispitivanja ubrizgavanja albenatida u Prvoj bolnici Univerziteta Jilin, te kliničko ispitivanje faze II injekcije Albenatide u 28 bolnica, uključujući Narodnu bolnicu Univerziteta Peking. Nakon završetka kliničke studije faze II ubrizgavanja albenatida 7. lipnja 2019. godine, tvrtka je provela naknadnu statističku analizu i usporedbu relevantnih istraživačkih podataka. Do sada je kompanija završila klinička istraživanja faze II koja se odnose na injekciju Albenatida. Rezultati kliničkog ispitivanja injekcije Albenatide faze II pokazali su da je postignuta glavna krajnja točka kliničkog ispitivanja faze II.
dgfshgdf (8)


Vrijeme prijave: Jul-01-2020